Otázka:

Je slovo "omrvinka" zdrobnenina? Pozerala som sa v slovníku, ale nie je mi to jasné.

Heslá:

omrvina, omrvinka, zdrobnenina

Odpoveď:

 

V Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003, slovník je sprístupnený aj v elektronickej podobe na našej stránke slovnik.juls.savba.sk) nájdete heslo omrvina s výkladom: „1. obyč. mn. drobný kúsok jedla (chleba, pečiva ap.), odrobina: pozbierať omrviny“. K podstatnému menu omrvina je v hesle prihniezdovaný tvar omrvinka  s výkladom: 1. omrvina; 2. zdrobnenina k 1 (To znamená, zdrobnenina slova omrvina s významom č. 1 „drobný kúsok jedla“).                

Podstatné meno omrvinka môže byť podľa slovníka z hľadiska lexikálneho významu aj synonymum slova omrvina, aj jeho zdrobnenina. Podobne je v slovníkoch spracované aj slovo knižka. Zo slovotvorného hľadiska však ide o zdrobneninu.


Otázka z 27. 03. 2020 bola zodpovedaná dňa 27. 03. 2020

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu omrvina