Otázka:

V obci Tehla zakladáme noviny. Ako ich máme nazvať? Majú to byť Tehlanské noviny alebo Tehlianske noviny?

Heslá:

Tehla, tehliansky, Tehľan, Tehlianka

Odpoveď:

Názvy obcí na Slovensku aj s obyvateľskými menami a odvodeným prídavným menom nájdete v Pravidlách slovenského pravopisu (2013), ktoré sú sprístupnené aj v elektronickej podobe na našej stránke slovnik.juls.savba.sk. Prídavné meno utvorené od názvu obce Tehla je tehliansky (obyvateľské mená sú TehľanTehlianka). Spisovnej slovenčine v jej kodifikovanej podobe zodpovedá názov Tehlianske noviny.


Otázka z 27. 03. 2020 bola zodpovedaná dňa 27. 03. 2020

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Tehla