Otázka:

Ako je správne: ochranná rúška alebo ochranné rúško?

Heslá:

rúško, rúška

Odpoveď:

 Zdravotnícka pomôcka zo sterilnej tkaniny určená na ochranu pred infekciou, prachom ap. sa nazýva rúško. Ide o podstatné meno stredného rodu, ktoré sa skloňuje podľa vzoru mesto a v jednotlivých pádoch má tieto tvary: (v jednotnom čísle) rúško – bez rúška – k rúšku – (mám) rúško – o rúšku – s rúškom; (v množnom čísle) rúška – bez rúšok – k rúškam – (máme) rúška – o rúškach – s rúškami. Podstatné meno rúško v takejto podobe sa uvádza v kodifikačných príručkách – v Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003) aj v Pravidlách slovenského pravopisu (2013), ktoré sú sprístupnené aj na našej stránke slovnik.juls.savba.sk.

 Podstatné meno ženského rodu rúška, ktoré môžete nájsť v 6-zväzkovom Slovníku slovenského jazyka (1959 – 1968) pri slove rúško ako jeho zriedkavý variant, sa v súčasnosti podľa platnej kodifikácie nepovažuje za spisovný výraz.


Otázka z 17. 03. 2020 bola zodpovedaná dňa 17. 03. 2020

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu rúško