Otázka:

Sú slová župa, župan a županát spisovné?

Heslá:

župa, župan, županát

Odpoveď:

 

 

Slovo župa, ktorým sa v minulosti označovali väčšie administratívne celky (v r. 1849 – 1928 a 1940 – 1945), a župan ako pomenovanie správcu župy sa v minulom storočí po zmenách v územnosprávnom členení dostali na okraj našej slovnej zásoby. Pred niekoľkými rokmi, keď sa hľadal vhodný názov pre jednotky nového administratívneho členenia, sa „oprášili“. V tom čase sa stali veľmi frekventovanými výrazmi, a hoci v zákone o samospráve vyšších územných celkov sa neskôr zakotvilo v tejto súvislosti pomenovanie samosprávny kraj (resp. aj vyšší územný celok) a osoba na čele vyššieho územného celku sa oficiálne nazýva predseda samosprávneho kraja, slovo župan sa zrevitalizovalo ako neoficiálny jednoslovný pendant oficiálneho zloženého pomenovania. Túto situáciu zachytili aj autori Veľkého slovníka cudzích slov, ktorí vo vydaní z r. 2008 uvádzajú pri slove župan dva významy: „1. historicky správca župy, 2. hovorovo predseda vyššieho územného celku Slovenskej republiky“. Ako skrátené pomenovanie vyššieho územného celku sa v súčasnosti používa väčšinou skratka VÚC, ale ani pomenovanie župa nemožno odmietať. Názory niektorých používateľov slovenského jazyka, že slovo župa je neslovenské alebo že pomenovanie župan je nedôstojné (spájajú si ho s pomenovaním plášťa županom), sú neopodstatnené. Slovo župa je pravdepodobne praslovanského pôvodu a etymológovia predpokladajú jeho súvislosť s latinským pomenovaním územného celku (kraja, okresu) pagus. Pomenovanie osoby župan je odvodené od slova župa a s pomenovaním dlhého domáceho plášťa (županu) nemá spoločný pôvod. (Pomenovanie plášťa pochádza z talianskeho výrazu giuppa a ten z arabského gubbah).

Slová župa, županžupanát sú spisovné. Vzhľadom na používanie a význam slov župa, župan v súčasnej slovenčine ich možno klasifikovať podľa kontextu a významu, v akom sa používajú, ako 1. historizmy (v súvislosti s väčšími územnými jednotkami v staršom administratívnom zriadení) a 2. ako hovorové neoficiálne pomenovanie najvyšších územných samosprávnych celkov Slovenskej republiky v súčasnosti. Na rozdiel od revitalizovaných výrazov župa a župan slovo županát sa v súčasnej jazykovej praxi naďalej používa iba v súvislosti s historickými správnymi oblasťami, t. j. ako historizmus.


Otázka z 29. 01. 2020 bola zodpovedaná dňa 29. 01. 2020

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 4 odpovedí k heslu župa