Otázka:

Ako sa tvorí nominatív a genitív množného čísla podstatného mena byľ?

Heslá:

byľ

Odpoveď:

 

 

Od podstatného mena ženského rodu byľ, ktoré sa skloňuje podľa vzoru dlaň, sa tvorí nominatív (aj akuzatív) množného čísla príponou -e, čiže byle, a v genitíve množného čísla je dvojtvar (od) býľ/bylí, čo znamená, že spisovnej slovenčine zodpovedajú obe podoby. Môžete sa o tom presvedčiť aj v príručkách spisovnej slovenčiny sprístupnených na našej stránke www.juls.savba.sk (cez „slovníky“).


Otázka z 29. 11. 2019 bola zodpovedaná dňa 29. 11. 2019

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu byľ