Otázka:

Správne má byť rozprávka o číselkách alebo rozprávka o čísielkach?

Heslá:

číselko, čísielko, číseliek, čísielok, o číselkách, o čísielkach

Odpoveď:

Zdrobnenina slova číslo má dva rovnocenné tvary – správne je číselko aj čísielko. Od slova číselko sa tvorí lokál množného čísla o číselkách (genitív má podobu číseliek), od slova čísielko sa tvorí lokál množného čísla o čísielkach (genitív čísielok).


Otázka z 29. 11. 2019 bola zodpovedaná dňa 29. 11. 2019

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu číselko