Otázka:

Ako mám písať spojenie levočská biela pani? Je to vlastné meno? Má to byť s veľkým Ľ alebo s veľkým B, alebo majú byť obe písmená veľké?

Heslá:

biela pani, Levočská biela pani

Odpoveď:

 

Mená rozprávkových postáv (vrátane postáv z povestí a bájí) sú podľa Pravidiel slovenského pravopisu vlastné mená a píšu sa s veľkým začiatočným písmenom. Tak aj pomenovanie ducha popravenej šľachtičnej Juliany Korponayovej Levočská biela pani treba písať s veľkým začiatočným písmenom. Samotné spojenie biela pani je len všeobecné pomenovanie určitého typu ducha a píše sa s malým začiatočným písmenom.


Otázka z 29. 11. 2019 bola zodpovedaná dňa 29. 11. 2019

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu biela pani