Otázka:

V slovenčine sa správne píše skipass alebo skipas?

Heslá:

skipas

Odpoveď:

 

 

V prevzatých cudzích slovách sa pri zdomácňovaní väčšinou nahrádzajú zdvojené spoluhlásky jednou spoluhláskou, napr. angl. tennis → v slovenčine tenis, fitness → fitnes aj nemecké Pass (skrátené slovo Passport) → pas. Podobne aj slovo skipass (v angličtine písané aj ski pass) sa dnes používa v slovenčine väčšinou už v zdomácnenej podobe prispôsobenej slovenskému pravopisu skipas. Takúto grafickú podobu nájdete aj v Slovníku cudzích slov (2005) na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV slovnik.juls.savba.sk.


Otázka z 29. 11. 2019 bola zodpovedaná dňa 29. 11. 2019

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu skipas