Otázka:

Prečítala som si, že v korešpondencii sa tvary zámen Vy, Váš píšu s veľkým začiatočným písmenom. Vzťahuje sa to aj na e-mail a SMS?

Heslá:

Vy, Váš, písanie váš/Váš v SMS, písanie váš/Váš v e-maile, korešpondencia

Odpoveď:

 

Písomná komunikácia s klientom má charakter oficiálnej obchodnej korešpondencie bez ohľadu na to, či prebieha klasickou alebo elektronickou poštou alebo formou správ SMS. Tvary zámen Vy, Váš v komunikácii s klientom treba písať na znak úcty vždy s veľkým začiatočným písmenom. 


Otázka z 18. 11. 2019 bola zodpovedaná dňa 18. 11. 2019

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Vy