Otázka:

Je vhodné používať v slovenčine namiesto slova basketbal slovo košíková?

Heslá:

basketbal, košíková

Odpoveď:

 

Podstatné meno košíková nájdete iba v starom Slovníku slovenského jazyka, ktorého šesť zväzkov vychádzalo postupne v rokoch 1959 – 1968. Slovo košíková, ktoré sa dodnes používa v češtine ako spisovné synonymum slova basketbal, sa v súčasnej spisovnej slovenčine nepoužíva a nenájdete ho ani v novších slovníkoch slovenského jazyka (Krátky slovník slovenského jazyka, 2003; Slovník súčasného slovenského jazyka, 2. zväzok, písm. h – l, 2011). Športová hra s loptou vhadzovanou do vyvýšeného koša sa v slovenčine nazýva len basketbal. Aj v prekladovom Česko-slovenskom slovníku (1979) sa pri českom substantíve košíková uvádza iba slovenský ekvivalent basketbal.


Otázka z 15. 11. 2019 bola zodpovedaná dňa 15. 11. 2019

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu basketbal