Otázka:

Ako sa určujú vetné členy v prirovnaní? Ide o vetu Žil som ako Robinson v pralese.

Heslá:

príslovkové určenie, prirovnanie, vetné členy

Odpoveď:

 

 

Vetné členy najľahšie určíte príslušnými otázkami. Vo vete Žil som ako Robinson v pralese sa na spojenie ako Robinson (v pralese) pýtame otázkou Ako som žil? Ide teda o príslovkové určenie spôsobu.


Otázka z 15. 11. 2019 bola zodpovedaná dňa 15. 11. 2019

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 9 odpovedí k heslu príslovkové určenie