Otázka:

Ako sa tvorí dokonavý tvar od slovesa obdivovať? Je správny tvar poobdivovať?

Heslá:

obdivovať, poobdivovať, vid

Odpoveď:

 

 

O vidových pároch možno hovoriť len vtedy, ak sa dvojica slovies odlišuje iba vidom, ale významovo sú slovesá rovnaké. Názory aspektológov (lingvistov skúmajúcich slovesný vid – aspekt) na to, ktoré dvojice slovies možno považovať za čisto vidové, sa odlišujú (porov. heslo slovesný vid v Encyklopédii jazykovedy, Obzor, 1993).

Nedokonavé sloveso obdivovať sa väčšinou hodnotí ako jednovidové. Predponový dokonavý tvar poobdivovať sa od nedokonavého slovesa obdivovať neodlišuje len vidom, ale aj významovým komponentom viacnásobnosti alebo časovej obmedzenosti: viackrát vysloviť obdiv nad niekým, niečím alebo postupne nad viacerými objektmi; stráviť obdivovaním niečoho určitý, obyč. krátky čas (porov. heslo poobdivovať v starom Slovníku slovenského jazyka, 1959 – 1968, na našej stránke slovniky.juls.savba.sk).

Sloveso poobdivovať je správne utvorený spisovný výraz, ale nie je to rovnocenný pendant slovesa obdivovať v zmysle vidovej dvojice.

 


Otázka z 15. 11. 2019 bola zodpovedaná dňa 15. 11. 2019

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu obdivovať