Otázka:

Máme v slovenčine aj jednovidové slovesá?

Heslá:

jednovidové slovesá, vid

Odpoveď:

 

O jednovidových slovesách si môžete prečítať v Morfológii slovenského jazyka (1966), ktorá je sprístupnená v elektronickej verzii na našej stránke https://www.juls.savba.sk/ediela/msj/.


Otázka z 15. 11. 2019 bola zodpovedaná dňa 15. 11. 2019

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu jednovidové slovesá