Otázka:

Prečo sa poľský jazyk nevolá poľčina a nemecký jazyk nemčtina?

Heslá:

poľština, nemčina, čínština, názvy jazykov

Odpoveď:

 

 

O tvorení názvov jazykov vrátane substantíva poľština si môžete podrobnejšie prečítať v našej internetovej jazykovej poradni na stránke https://jazykovaporadna.sme.sk/q/6805/. Názvy jazykov čínština, poľština nemčina sú nepravidelne utvorené a vybočujú zo systému tvorenia slov v slovenčine, ale sú v takejto podobe v slovenčine ustálené a patria do normy nášho jazyka.

Pre zaujímavosť dodávame, že v roku 1932 žiadal jazykovedec Michal Knap  kodifikáciu systémovej formy poľčina namiesto zaužívanej podoby poľština, ale bez úspechu. Od prídavného mena nemecký by sa systémovo utvorilo príponou -čtina substantívum nemečtina (porov. turecký – turečtina), nie nemčtina.


Otázka z 15. 11. 2019 bola zodpovedaná dňa 15. 11. 2019

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu poľština