Otázka:

Ako je správne: "V ten deň, kedy odišiel, pršalo" alebo "V ten deň, keď odišiel, pršalo"?

Heslá:

kedy, keď, kedy/keď

Odpoveď:

 

 

Často sa stáva, že namiesto podraďovacej spojky keď sa nesprávne použije opytovacie zámeno kedy.

Opytovacie zámeno sa používa pri kladení otázky. Spýtame sa: Kedy prídeš? V odpovedi Prídem, keď budem mať čas sa však vedľajšia veta uvádza spojkou keď. Vyjadrenia ako V ten deň, kedy odišiel, lialo ako z kanvy nie sú gramaticky správne. V súvetí treba použiť podraďovaciu spojku keď: V ten deň, keď odišiel, pršalo. Vedľajšia veta prívlastková s časovým významom sa uvádza spojkou keď aj v súvetiach ako Svoju chybu si uvedomil až o tri roky, keď zistil, že na obálku napísal nesprávnu adresu či Rád spomínam na časy, keď sme študovali. Opytovacie príslovkové zámeno kedy  môže uvádzať iba vzťažnú vetu predmetovú s časovým významom, napríklad nevie, kedy má prestať.

 


Otázka z 05. 11. 2019 bola zodpovedaná dňa 05. 11. 2019

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 4 odpovedí k heslu kedy