Otázka:

Trhá mi uši výraz "niekoľko rokov dozadu". Odkiaľ sa vzal v slovenčine a prečo ho v poslednom čase tak často počúvam? Predtým to nebolo.

Heslá:

dozadu, dva roky dozadu

Odpoveď:

 

Spojenie niekoľko rokov dozadu je jeden z výrazov, ktorý si mnohí obľúbili zrejme práve pre jeho nezvyčajnosť – väčšina z nás jasne cíti, že to nie je bežná domáca konštrukcia a používa sa často vedome na ozvláštnenie prejavu, teda s určitým štylistickým zámerom. Podobné spojenie však existuje aj v niektorých iných slovanských jazykoch, napríklad v ruštine sa povie neskoľko let tomu nazad. Vzhľadom na to, že u nás sa spojenie niekoľko rokov dozadu či dva roky dozadu začalo používať najmä v posledných desaťročiach, predpokladáme tu skôr vplyv angličtiny a spojenia a few years ago/two years ago  a podobne. Štylisticky neutrálny pendant tohto spojenia v slovenčine je pred niekoľkými rokmi či pred dvoma rokmi. 


Otázka z 05. 11. 2019 bola zodpovedaná dňa 05. 11. 2019

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu dozadu