Otázka:

Naozaj je slovo avšak spisovné?

Heslá:

avšak

Odpoveď:

Priraďovacia spojka avšak je knižná, čo znamená, že jej používanie sa obmedzuje skôr na oficiálne písané jazykové prejavy, v bežnom prejave používame zvyčajne namiesto nej spojku ale. Kým v odbornej prednáške autor napíše, že ide o zriedkavý, avšak veľmi efektívny postup, alebo v románe si prečítate, že hlavná hrdinka sa usmiala, avšak nesmelo, v bežnej komunikácii doma deťom povieme, že môžu ísť von, ale iba do ôsmej.           


Otázka z 05. 11. 2019 bola zodpovedaná dňa 05. 11. 2019

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu avšak