Otázka:

Naša redakčná korektorka mi v článkoch vždy nahradí slovo "proste" slovom "jednoducho". Je naozaj slovo proste nespisovné? A čo slovo "prosto" s o?

Heslá:

proste, prosto, jednoducho, výplnkové slová

Odpoveď:

 

V slovenčine sú slová, ku ktorým sme si vytvorili podozrievavý prístup a radšej sa im vyhýbame. Väčšinou ide o výrazy, ktoré sú síce správne a spisovné, ale iba v niektorých spojeniach a v iných sa používajú nevhodne. Tak je to aj so slovami proste a prosto, ktoré sú utvorené od prídavného mena prostý s významom „jednoduchý, prirodzený, obyčajný“. Vo význame „jednoducho, skromne, obyčajne“ sa používajú obe podoby, napr. prosto oblečená žena aj proste oblečená žena. Ale významu „priamo“ zodpovedá iba podoba prosto, napríklad poviem mu to prosto do očí.

Slovká prosteprosto sa zvyknú používať aj ako častica, napríklad v spojeniach ako ja tomu proste/prosto nerozumiem, to je proste/prosto nezmysel!, urobil to proste/prosto z hlúposti a pod. Časticu proste/prosto nadužívajú niektorí ľudia v nepripravených hovorených prejavoch ako prázdne výplnkové slovo, takzvané barličky, ktorými získavajú čas na usporiadanie myšlienok najmä pri dlhšom prehovore. To je zrejme dôvod, prečo sa slovu proste niektorí používatelia slovenského jazyka vyhýbajú a radšej ho nahrádzajú slovkom jednoducho.


Otázka z 05. 11. 2019 bola zodpovedaná dňa 05. 11. 2019

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu proste