Otázka:

Naša redakčná korektorka mi v článkoch vždy nahradí slovo "proste" slovom "jednoducho". Je naozaj slovo proste nespisovné? A čo slovo "prosto" s o?

Heslá:

proste, prosto, jednoducho, výplnkové slová

Odpoveď:

             Vo význame „jednoducho, skromne, obyčajne“ sa používajú obe podoby, napr. prosto oblečená žena aj proste oblečená žena. Významu „priamo“ však zodpovedá iba podoba prosto, napríklad poviem mu to prosto do očí.

Slovká prosteprosto sa zvyknú používať aj ako častica, napríklad v spojeniach ako ja tomu proste/prosto nerozumiem, to je proste/prosto nezmysel!, urobil to proste/prosto z hlúposti a pod. Časticu proste/prosto nadužívajú niektorí ľudia v nepripravených hovorených prejavoch ako prázdne výplnkové slovo, takzvané barličky, ktorými získavajú čas na usporiadanie myšlienok najmä pri dlhšom prehovore. To je zrejme dôvod, prečo sa slovu proste niektorí používatelia slovenského jazyka vyhýbajú a radšej ho nahrádzajú slovkom jednoducho.


Otázka z 05. 11. 2019 bola zodpovedaná dňa 05. 11. 2019

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu proste