Otázka:

Ako sa správne skloňuje meno Marek? V kostole počúvam Marka, Markovi, s Markom, ale keď hovoríme o našom synovi, vravíme Mareka, Marekovi, s Marekom. Je to chyba?

Heslá:

Marek, Marko, Mark

Odpoveď:

 

Podľa Pravidiel slovenského pravopisu (2013) pri skloňovaní novozákonného mužského mena latinského pôvodu Marek (z lat. Markus) vypadáva vkladná samohláska e: (bez) Marka, (dám) Markovi, (vidím) Marka, (o) Markovi, (s) Markom, podobne ako vypadáva samohláska e pri skloňovaní  mien František, Peter, Pavel (Františkovi, Petrovi, Pavlovi).

Meno Marek sa u nás rozšírilo v 17. storočí v období protireformácie a jeho pôvodné skloňovanie sa dôsledne dodržiava v náboženských textoch (porov. Evanjelium podľa Marka).

Po dlhšom období znovuobjavili slovenskí rodičia meno Marek v sedemdesiatych rokoch 20. storočia, keď sa zaradilo medzi obľúbené chlapčenské mená. Meno Marek sa začalo skloňovať so zachovávaním  samohlásky e a v súčasnej jazykovej praxi sa skloňuje dvojakým spôsobom; s vynechávaním samohlásky e (bez Marka, s Markom)aj so zachovávaním samohlásky e (bez Mareka, s Marekom), pričom prevláda druhý spôsob skloňovania. V Slovníku súčasného slovenského jazyka (3. zväzok, písm. m – n, 2011) sa pri mene Marek uvádzajú oba spôsoby skloňovania ako varianty.

 Keďže na Slovensku máme aj mená Marko (pôvodná slovanská domáca podoba mena Marek) a Mark, od ktorých sa tvoria pádové podoby Marka, Markovi, s Markom, skloňovanie mena Marek v podobe bez Mareka, s Marekom umožňuje odlíšenie mena Marek od mien Marko Mark.


Otázka z 05. 11. 2019 bola zodpovedaná dňa 05. 11. 2019

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu Marek