Otázka:

Je správna veta Víťaz získa dva vstupy do akvaparku? Nemá byť správne dve vstupenky? Alebo má slovo vstup taký istý význam ako vstupenka?

Heslá:

vstup, vstupenka

Odpoveď:

 

 

Podstatným menom vstup sa nepomenúva len miesto, kadiaľ sa vstupuje (vchod), ale aj činnosť – vstúpenie (vojdenie) a tiež oprávnenie niekam vstúpiť. Podstatné meno vstup s týmto významom sa v jazykovej praxi používa aj v spojeniach ako Počas celého pobytu majú hostia voľný vstup do hotelového bazéna a dva vstupy do nového rehabilitačného wellness SPA centra. Správna je aj veta Víťaz získa dva vstupy do akvaparku, čo znamená, že získa možnosť dvakrát navštíviť akvapark (alebo možnosť návštevy akvaparku pre dvoch).

Podstatné meno vstup s významom „oprávnenie niekam vstúpiť“ a vstupenka s významom „lístok oprávňujúci niekam vstúpiť“ nie sú synonymá, ale skutočnosť, že víťaz súťaže získa možnosť dvakrát navštíviť akvapark, môžeme vyjadriť vetou Víťaz získa dva vstupy do akvaparku aj vetou Víťaz získa dve vstupenky do akvaparku.


Otázka z 21. 10. 2019 bola zodpovedaná dňa 21. 10. 2019

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu vstup