Otázka:

S akým začiatočným písmenom sa píše názov dokumentu M/metodický pokyn č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy?

Heslá:

metodický pokyn

Odpoveď:

 

 

Problematika písania veľkých začiatočných písmen v názvoch písomností sa vysvetľuje v Pravidlách slovenského pravopisu  (2013), ktoré nájdete aj v elektronickej podobe na našej stránke www.juls.savba.sk – zvoľte slovníky → Pravidlá slovenského pravopisu → textovú časť → kapitolu VI. Písanie veľkých písmen → podkapitolu 1.3.3. V poznámke k bodu 5 sa uvádza, že názvy zákonov, vyhlášok, vládnych nariadení a pod. sa píšu s malým začiatočným písmenom. Takýto stav je v súlade s legislatívnymi pravidlami vlády a národnej rady.

            Podľa zásad slovenského pravopisu s malým začiatočným písmenom sa píšu aj názvy ostatných pokynov a usmernení, ako je aj metodický pokyn č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy.


Otázka z 21. 10. 2019 bola zodpovedaná dňa 21. 10. 2019

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu metodický pokyn