Otázka:

Je správna veta "Platbu Vám ponížime o DPH"?

Heslá:

ponížiť, zvýšiť, znížiť

Odpoveď:

 

 

Krátky slovník slovenského jazyka (nájdete ho aj na internetovej stránke slovnik.juls.savba.sk) uvádza pri slove ponížiť významy: 1. „potupiť, pokoriť, pohaniť“ (napr. nedať sa ponížiť hrubosťami alebo urazili ma a ponížili); 2. „urobiť menej významným“ (napr. biblické kto sa povyšuje, bude ponížený).

Vo význame „ubrať, zmenšiť (čo sa týka množstva, intenzity ap.)“ sa v slovenčine používa sloveso znížiť, čo je opozitum slovesa zvýšiť (napr. znížiť/zvýšiť cenu, odmeny, nájomné, platby a pod.). Tvar slovesa znížiť má byť aj vo vete Platbu Vám znížime o DPH.


Otázka z 21. 10. 2019 bola zodpovedaná dňa 21. 10. 2019

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu ponížiť