Otázka:

S akým začiatočným písmenom sa píše spojenie Prezídium Slovenskej komory daňových poradcov?

Heslá:

prezídium

Odpoveď:

 

 

Podľa Pravidiel slovenského pravopisu (2013) názvy najvyšších orgánov inštitúcií, ako sú názvy prezídií, predstavenstiev a dozorných rád (ak sa uvádza plný názov inštitúcie alebo podniku), sa píšu s veľkým začiatočným písmenom. S veľkým začiatočným písmenom treba písať aj názov najvyššieho výkonného orgánu profesijnej organizácie Prezídium Slovenskej komory daňových poradcov.


Otázka z 02. 10. 2019 bola zodpovedaná dňa 02. 10. 2019

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu prezídium