Otázka:

Ako je správne: "výrobok, ktorý na internete spropagujete pred divákmi" alebo "spropagujete divákom"?

Heslá:

spropagovať

Odpoveď:

 

 

Slovesá propagovať spropagovať sa viažu s osobnými podstatnými menami pomerne zriedkavo, častejšie je význam osoby, ktorej je táto činnosť určená, zahrnutý už v pomenovaní oblasti, v ktorej sa daná vec alebo myšlienka propaguje, napr. spropagovať výrobok na internete (t. j.  pre používateľov internetu), spropagovať zdravú výživu v televízii (t. j. pre divákov), spropagovať ekologické správanie v školách (t. j. pre žiakov). Aj v prípade vety, na ktorú ste sa spytovali, postačuje zrejme uviesť len spojenie výrobok, ktorý spropagujete na internete. V prípade, že naozaj potrebujete v texte pomenovať aj osoby, ktoré má činnosť (propagácia) zasiahnuť, odporúčame Vám používať spojenie výrobok, ktorý spropagujete na internete medzi používateľmi. 


Otázka z 02. 10. 2019 bola zodpovedaná dňa 02. 10. 2019

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu spropagovať