Otázka:

V staršom slovenskom preklade Zlatého hrnca som našiel vetu: "Po týchto slovách vykročil z dverí a všetci dobre videli, že ten gravitetický mužíček bol vlastne šedivý papagáj.” Môžete mi, prosím, objasniť význam slova gravitetický? V slovníkoch som ho nenašiel.

Heslá:

gravitétny

Odpoveď:

 

 

Adjektívum gravitetický sa neuvádza v súčasných ani v starších lexikálnych a pravopisných príručkách slovenského jazyka. Keďže však ide o preklad diela nemeckého autora Ernsta Theodora Amadeusa Hoffmanna, predpokladáme súvislosť slova gravitetický s nemeckým adjektívom gravitätisch. V Nemecko-slovenskom slovníku (SPN 1981) sa slovo gravitätisch vykladá ako výraz, ktorý sa používa často ironicky vo význame „dôstojný, odmeraný, strohý“. O tom, že sa podobný výraz používal v minulosti aj v slovenčine (nie však v podobe gravitetický), svedčí heslo gravitétny v 1. zväzku Historického slovníka slovenského jazyka (písm. A – J, Veda 1991), kde sa toto slovo vykladá ako prídavné meno prevzaté z latinčiny s významom „dôstojný, seriózny“.


Otázka z 02. 10. 2019 bola zodpovedaná dňa 02. 10. 2019

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu gravitétny