Otázka:

Vyrábame šišky v tvare prstenca s rozličnými polevami a posýpkami, ako sa robia v Amerike. Môžeme ich nazývať donut?

Heslá:

donut, šiška

Odpoveď:

 Slovo donut sa neuvádza v lexikografických príručkách slovenského jazyka, a to ani v slovenských slovníkoch cudzích slov. V anglickom výkladovom slovníku Oxford Advanced Learner´s Dictionary (www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/doughnut) sa slovo donut, ktoré sa v angličtine používa aj v grafickej podobe doughnut, vykladá ako „malý koláč zo smaženého kysnutého cesta, zvyčajne v tvare prstenca alebo okrúhly s náplňou džemovou alebo želé, ovocnou, krémovou atď.“ (porov. „a small cake made of fried dough, usually in the shape of a ring, or round and filled with jam/jelly, fruit, cream, etc.“).

 Keďže na Slovensku máme pre vyprážaný múčnik z kysnutého cesta vyrábaný rovnakou receptúrou pomenovanie šiška (používanie tohto názvu v slovenčine je doložené už v textoch z predspisovného obdobia zo 17. storočia), nie je dôvod preberať do slovenčiny anglický názov donut. Ak treba zdôrazniť napr. to, že výrobok je zdobený na americký spôsob, možno ho nazvať americká šiška.


Otázka z 27. 09. 2019 bola zodpovedaná dňa 27. 09. 2019

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu donut