Otázka:

Ako sa nazýva obyvateľ ostrovného štátu Svätý Tomáš a Princov ostrov? Možno naďalej používať obyvateľské meno Svätotomášan, ktoré som našiel v Pravidlách slovenského pravopisu?

Heslá:

Svätotomášan, Svätý Tomáš a Princov ostrov, obyvateľ Svätého Tomáša a Princovho ostrova

Odpoveď:

Obyvateľské meno Svätotomášan zodpovedalo názvu Svätý Tomáš, ktorý sa používal do roku 2006. V súvislosti s novým štandardizovaným názvom Svätý Tomáš a Princov ostrov Vám odporúčame používať opisné pomenovanie obyvateľ Svätého Tomáša a Princovho ostrova.


Otázka z 27. 09. 2019 bola zodpovedaná dňa 27. 09. 2019

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Svätotomášan