Otázka:

Ako sa tvorí obyvateľské meno od názvu Pobrežie Slonoviny? Športoví komentátori používajú názov Slonovinčan. Je to správne?

Heslá:

Pobrežie Slonoviny, Slonovinčan, obyvateľské mená, obyvateľ Pobrežia Slonoviny

Odpoveď:

     V prvom rade chceme pripomenúť, že od niektorých viacslovných názvov štátov sa v slovenčine netvoria jednoslovné obyvateľské mená. Napríklad v súvislosti s názvami s nezhodným prívlastkom ako Republika Pobrežia Slonoviny (skrátený názov Pobrežie Slonoviny), Republika Rovníkovej Guiney (Rovníková Guinea), Republika Marshallových ostrovov (Marshallove ostrovy) sa používajú iba opisné pomenovania typu občan/obyvateľ Pobrežia Slonoviny, občan/obyvateľ Rovníkovej Guiney, občan/obyvateľ Marshallových ostrovov.

     Keby sme mali umelo vytvoriť jednoslovné obyvateľské meno od názvu Pobrežie Slonoviny, prvá časť zloženiny by sa tvorila z prívlastku Slonoviny (Slonovino-) a druhá časť zo slova Pobrežie (-pobrežan). Tak by vznikla podoba Slonovinopobrežan a skrátený názov by vychádzal z nadradeného podstatného mena Pobrežie – Pobrežan, nie z druhej časti Slonoviny – Slonovinčan. Oporu v takomto slovotvornom modeli však máme azda iba v názve slovenskej obce Dedina Mládeže – Mládežodedinčan, skrátene Dedinčan (porov. Pravidlá slovenského pravopisu na www.slovnik.juls.savba.sk). Podobu Slonovinčan, ktorá sa ojedinele používa napr. v športovej publicistike, možno hodnotiť ako neoficiálne pomenovanie utvorené príležitostne z potreby stručného vyjadrovania (napr. pri komentovaní zápasu). Aj v prípade názvu štátu Pobrežie Slonoviny je pri vyjadrení obyvateľského mena vhodnejšie uprednostniť opisný spôsob obyvateľ Pobrežia Slonoviny pred umelo vytvorenými podobami, ktoré nemajú oporu v jazykovej praxi.


Otázka z 27. 09. 2019 bola zodpovedaná dňa 27. 09. 2019

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu Pobrežie Slonoviny