Otázka:

V internetovej poradni som si prečítala zásady zoraďovania slov podľa abecedy, ale neviem, ako mám túto látku vysvetliť druhákom na základnej škole.

Heslá:

zoraďovanie slov podľa abecedy - ako učiť

Odpoveď:

 

 

Vyučovanie slovenského jazyka na školách je didaktická disciplína. Jazykoveda poskytuje didaktike slovenského jazyka obsahovú náplň pre vyučovanie, no s prihliadaním na zákonitosti vývinu dieťaťa sa vedecké poznatky pretvárajú a prispôsobujú (zjednodušujú) pre potreby školského vzdelávania. Garantom obsahu štátnych vzdelávacích programov vymedzujúcich vzdelávacie štandardy je Štátny pedagogický ústav, s ktorým by ste mali konzultovať aj prípadné otázky, ako naplniť požiadavky uvádzané vo vzdelávacích štandardoch.

            Ako ste sa mohli presvedčiť z odpovede uverejnenej v internetovej jazykovej poradni, problematika zoraďovania slov podľa abecedy je pre žiakov 1. stupňa základnej školy príliš zložitá. Ak je vo výkonových štandardoch pre žiakov na konci 2. ročníka požiadavka, aby vedeli zoraďovať slová v abecednom poradí na základe prvého písmena, zrejme by sa mali učiť zoraďovať iba slová s odlišnými začiatočnými písmenami, napr. auto, dom, lipa, zuby.

Dodávame, že normu STN ISO 7154 z roku 1999 s názvom Dokumentácia. Zásady bibliografického radenia si môžete v prípade záujmu kúpiť u vydavateľa noriem (Slovenský ústav technickej normalizácie, www.sutn.sk).


Otázka z 27. 09. 2019 bola zodpovedaná dňa 27. 09. 2019

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu zoraďovanie slov podľa abecedy - ako učiť