Otázka:

Ako sa skloňuje meno Károly?

Heslá:

Károly, maďarské mená

Odpoveď:

Skloňovanie cudzích vlastných mien závisí od ich výslovnosti. Keďže maďarské mužské meno Károly má vo výslovnosti na konci mäkkú spoluhlásku j [károj], skloňuje sa podľa vzoru chlap – N Károly [károj], G Károlya [károja], D Károlyovi [károjovi], A Károlya [károja], L Károlyovi [károjovi], I Károlyom [károjom].


Otázka z 16. 09. 2019 bola zodpovedaná dňa 16. 09. 2019

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Károly