Otázka:

Ako sa správne vyslovuje slovo behaviorálny?

Heslá:

behaviorálny, behaviorizmus

Odpoveď:

Prídavné meno behaviorálny zachytáva Slovník cudzích slov (2005) s výslovnosťou [bihejviorálny], Veľký slovník cudzích slov (2008) uvádza výslovnosť [bihejvjorálny]. V Slovníku súčasného slovenského jazyka (1. zv., 2006) sa pri hesle behaviorálny údajom [i bihejvio-] naznačuje dvojaká výslovnosť, a to zdomácnená [behaviorálny] i pôvodná [bihejviorálny]. Používatelia slovenčiny majú možnosť vybrať si, ktorú výslovnosť uprednostnia.


Otázka z 16. 09. 2019 bola zodpovedaná dňa 16. 09. 2019

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu behaviorálny