Otázka:

Píše sa čiarka vo vete Nikto nevie prečo?

Heslá:

čiarka pred spojkovým výrazom, čiarka pred prečo, čiarka pred ako

Odpoveď:

Podľa Pravidiel slovenského pravopisu (2013) sa pred zámennými spojkovými výrazmi (kto, čo, ktorý, aký, ako, kde, prečo a pod.) nepíše čiarka, ak stoja za hlavnou vetou izolovane bez vedľajšej vety, napr. Nevedel ako.Nepýtaj sa prečo.Nepovedal komu. (pozri PSP, 2013, kapitola 2.4.1. Vyčleňovacia funkcia čiarky, s. 102; dostupné na stránke juls.savba.sk v časti Knižné publikácie). Preto sa ani v uvedenej vete čiarka nepíše: Nikto nevie prečo.


Otázka z 16. 09. 2019 bola zodpovedaná dňa 16. 09. 2019

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu čiarka pred spojkovým výrazom