Otázka:

Je správne prekládka alebo preložka?

Heslá:

prekládka, preložka

Odpoveď:

Slová prekládka preložka sú obe správne a uvádzajú sa aj v Pravidlách slovenského pravopisu a v Krátkom slovníku slovenského jazyka (príručky sú v elektronickej podobe prístupné aj na webovej stránke nášho ústavu www.juls.savba.sk). Slovo prekládka má význam „prekladanie, preloženie (prepravovaného tovaru, zásielok ap.)“ a slovo preložka je stavebnícky termín vo význame „úsek komunikácie prekladaný na iné miesto“.


Otázka z 19. 09. 2008 bola zodpovedaná dňa 22. 09. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu prekládka