Otázka:

Je správne vo Westminsteri a v Manchesteri alebo písmeno e v týchto názvoch vypadáva?

Heslá:

Manchester, Westminster

Odpoveď:

Názvy miest WestminsterManchester možno skloňovať dvoma spôsobmi: so zachovávaním evo Westminsteri, v Manchesteri – alebo s jeho vypadávaním – vo Westminstri, v Manchestri.


Otázka z 16. 09. 2019 bola zodpovedaná dňa 16. 09. 2019

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Manchester