Otázka:

Ako sa správne skloňuje české meno Hrušínský? Zachovávajú sa obe dlhé slabiky?

Heslá:

Hrušínský, skloňovanie českých mien

Odpoveď:

České meno Hrušínský sa skloňuje ako prídavné meno podľa vzoru pekný, pričom sa v základnom tvare zachováva jeho pôvodná podoba s poslednou dlhou slabikou. Pri skloňovaní sa dodržiava pravidlo o rytmickom krátení. Meno Hrušínský sa teda skloňuje takto: G (od) Hrušínskeho, D Hrušínskemu, A (na) Hrušínskeho, L (o) Hrušínskom, I (s) Hrušínskym.


Otázka z 16. 09. 2019 bola zodpovedaná dňa 16. 09. 2019

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Hrušínský