Otázka:

Je správne použiť predložku medzi v spojení medzi verejnosťou?

Heslá:

predložka medzi, medzi verejnosťou

Odpoveď:

Podľa Krátkeho slovníka slovenského jazyka (2003), ktorý je dostupný na stránke slovnik.juls.savba.sk, má predložka medzi v spojení s inštrumentálom okrem iného význam „výskyt, jestvovanie v rámci niečoho, v spoločenstve niekoho, prináležitosť“, napr. byť medzi prvými, medzi najlepšími, pôsobiť medzi ľudom, vyrastať medzi dospelými. Tak aj v slovnom spojení medzi verejnosťou je predložka medzi použitá správne.


Otázka z 16. 09. 2019 bola zodpovedaná dňa 16. 09. 2019

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu predložka medzi