Otázka:

Píše sa spojenie Evanjelické kolégium v Prešove alebo Prešovské kolégium s veľkým začiatočným písmenom ako názvy evanjelických lýcelí v Bratislave a v Kežmarku?

Heslá:

prešovské kolégium, bratislavské evanjelické lýceum, kežmarské evanjelické lýceum

Odpoveď:

 

Názov historickej vzdelávacej inštitúcie v Prešove Vám odporúčame písať s malým  začiatočným písmenom, t. j. prešovské kolégium/prešovské evanjelické kolégium/evanjelické kolégium v Prešove. S malým začiatočným písmenom sa píšu aj spojenia bratislavské evanjelické lýceum/evanjelické lýceum v Bratislave a kežmarské evanjelické lýceum/evanjelické lýceum v Kežmarku.


Otázka z 28. 08. 2019 bola zodpovedaná dňa 28. 08. 2019

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu prešovské kolégium