Otázka:

Správne je kustoda alebo kustóda? Ide o číslo alebo písmeno, ktorým sa označuje poradie strán v rukopise.

Heslá:

kustód, kustoda, kustóda

Odpoveď:

 

V Slovníku cudzích slov (2005) sa uvádza iba odborný termín kustód, ktorý jespracovaný takto:

kustód2 -u mn. N -y m. ‹l› odb. (v rukopisoch) číslo, písmeno označujúce postup strán; (v starších tlačiach) jedna až tri slabiky zo začiatku najbližšej (nasledujúcej) strany vytlačenej vpravo pod riadkom každej strany; hud. (v chorálovej hudbe) znamenie na konci riadka ohlasujúce prvý tón nasledujúceho riadku, kustos.


Otázka z 28. 08. 2019 bola zodpovedaná dňa 28. 08. 2019

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu kustód