Otázka:

s akými začiatočnými písmenami sa píšu spojenia h/Horné Uhorsko a z/Zadunajské Uhorsko?

Heslá:

Horné Uhorsko, zadunajské Uhorsko, Zadunajsko

Odpoveď:

Historický názov Horné Uhorsko nájdete v takejto podobe v Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003) aj v Slovníku súčasného slovenského jazyka (2. zv. písm. h – l, 2011). Pomenovanie zadunajské Uhorsko nie je vlastné meno a píše sa s malým začiatočným písmenom. Historický názov územia na pravom brehu Dunaja v bývalom Uhorsku je Zadunajsko.


Otázka z 28. 08. 2019 bola zodpovedaná dňa 28. 08. 2019

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu Horné Uhorsko