Otázka:

V kodifikačnom Krátkom slovníku slovenského jazyka sa uvádza názov techniky farbenia látok aj názov takto zafarbenej látky v podobe batik, v novom Slovníku súčasného slovenského jazyka, ktorý nie je podľa zákona kodifikačnou príručkou, je to batika. Podľa ktorého slovníka sa mám riadiť?

Heslá:

batik, batika

Odpoveď:

 

 

Hoci Slovník súčasného slovenského jazyka zatiaľ nie je legislatívne zaradený medzi základné kodifikačné príručky spisovnej slovenčiny, odráža súčasnú jazykovú prax a slová, ktoré sa v slovníku hodnotia ako spisovné výrazy, možno považovať za súčasť slovnej zásoby spisovnej slovenčiny. Podstatné meno ženského rodu batika, ktoré sa dnes používa podstatne častejšie než jeho starší ekvivalent mužského rodu batik, a to aj ako odborný termín v odborných publikáciách, nemožno odmietať ako nespisovný výraz. Môžete sa podľa vlastného jazykového citu rozhodnúť, či uprednostníte tvar batik alebo batika.


Otázka z 26. 08. 2019 bola zodpovedaná dňa 26. 08. 2019

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu batik