Otázka:

Pomerne nový spôsob publikovania na internete, ktorý umožňuje používateľom prístup k textom za určitých stanovených podmienok, sa nazýva otvorený prístup. Píše sa o publikovaní časopisu otvoreným prístupom, v otvorenom prístupe alebo s otvoreným prístupom. Ktoré spojenie je správne?

Heslá:

otvorený prístup, publikovať v otvorenom prístupe, publikovať s otvoreným prístupom

Odpoveď:

 

 

Z jazykového hľadiska nemožno odmietať spojenie publikovanie časopisu otvoreným prístupom, v ktorom sa spôsob vyjadruje inštrumentálom podobne ako v spojeniach zaujať veľkými gestami, rozdeliť rovnakým dielom, plávať voľným štýlom, ale ani spojenie publikovanie časopisu v otvorenom prístupe, keďže aj predložkou možno popri miestnom význame, v ktorom sa používa najčastejšie, vyjadriť aj spôsob, napr. pretínať v pravom uhle, platiť v hotovosti, zachytiť niečo v časovom poradí, prichádzať v sprievode manželky.

            Podľa výsledkov z vyhľadávania v Slovenskom národnom korpuse aj na internete sa v súčasnej jazykovej praxi v súvislosti s pojmom otvorený prístup používa najčastejšie predložkové spojenie typu publikovať/uverejniť niečo v otvorenom prístupe. Okrem neho sa na vyjadrenie spôsobu používa aj väzba inštrumentálu s predložkou s, ktorá takisto zodpovedá spisovnej slovenčine, napr. možnosť publikovať s otvoreným prístupom, európska iniciatíva pre publikovanie s otvoreným prístupom, zlatá cesta znamená publikovanie s otvoreným prístupom...

             Z troch možností v podobe publikovanie (časopisu) otvoreným prístupom, publikovanie (časopisu) v otvorenom prístupe publikovanie (časopisu) s otvoreným prístupom považujeme za najvhodnejšiu tretiu možnosť, teda predložkové spojenie publikovanie (časopisu) s otvoreným prístupom.


Otázka z 26. 08. 2019 bola zodpovedaná dňa 26. 08. 2019

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu otvorený prístup