Otázka:

Oddeľujú sa názvy mesta a ulice čiarkou?

Heslá:

čiarka medzi príslovkovými určeniami

Odpoveď:

 

Záleží na tom, v akom kontexte sa názvy mesta a ulice uvádzajú (akými vetnými členmi vo vete sú), preto na Vašu otázku nemožno odpovedať všeobecne. Konkrétne vetu, na ktorú ste sa spytovali, Vám odporúčame zapísať takto: Táto rodina sa presťahovala z Bratislavy z Riazanskej do Bratislavy na Vajnorskú. Názvy mesta a ulíc v tejto vete sú príslovkovými určeniami, pričom podľa Pravidiel slovenského pravopisu (2013) príslovkové určenia rozličného druhu alebo toho istého druhu so širším a užším určením sa nepripájajú čiarkou.


Otázka z 26. 08. 2019 bola zodpovedaná dňa 26. 08. 2019

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu čiarka medzi príslovkovými určeniami