Otázka:

Ako sa v slovenčine správne píše názov Ho-Thi-Minovo mesto (bývalý Saigon)?

Heslá:

Hočiminovo Mesto

Odpoveď:

 

V zozname Slovenské vžité názvy geografických objektov ležiacich mimo územia Slovenskej republiky, ktorý je prístupný aj v elektronickej verzii na stránke http://www.skgeodesy.sk/sk/ugkk/geodezia-kartografia/standardizacia-geografickeho-nazvoslovia/nazvy-geografickych-objektov-z-uzemia-mimo-sr/, sa uvádza slovenský vžitý názov vietnamského mesta v podobe Hočiminovo Mesto.


Otázka z 26. 08. 2019 bola zodpovedaná dňa 26. 08. 2019

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Hočiminovo Mesto