Otázka:

Je čiarka v tejto vete umiestnená správne? Od úvodného založenia, až po súčasnosť sa naša spoločnosť snaží neustále napredovať.

Heslá:

čiarka, až po, od do, od cez (až) po

Odpoveď:

Príslovkové určenia rozličného druhu alebo toho istého druhu so širším a užším určením sa nepripájajú čiarkou, napr. od hlavy po päty, od vrátnika až po riaditeľa, od hrušiek cez banány až po mango. Ani vo vete, ktorú uvádzate, nepatrí pred spojkový výraz až po čiarka: Od úvodného založenia až po súčasnosť sa naša spoločnosť snaží neustále napredovať.


Otázka z 07. 08. 2019 bola zodpovedaná dňa 07. 08. 2019

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 29 odpovedí k heslu čiarka