Otázka:

Je správne iba sloveso sťažovať sa na niečo alebo aj sťažovať si na niečo?

Heslá:

sťažovať sa, hrať sa

Odpoveď:

V slovenčine sa používa sloveso sťažovať sa so zvratným sa, kým v češtine je toto sloveso so zvratným si – porov. stěžovat si. Podobne funguje sloveso hrať sa, v češtine hrát si.


Otázka z 07. 08. 2019 bola zodpovedaná dňa 07. 08. 2019

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu sťažovať sa