Otázka:

Ktorá možnosť je správna: srdcovocievny, srdcovo-cievny alebo srdcovo cievny?

Heslá:

srdcovocievny, srdcovo-cievny, srdcocievny

Odpoveď:

Prídavné meno srdcovocievny je odvodené od slovného spojenia srdcová cieva, kým prídavné meno srdcovo-cievny súvisí so srdcom a cievami, teda so slovným spojením srdcový a cievny. Slovné spojenie srdcovo cievny ani výraz srdcocievny, ktorý sa takisto niekedy používa, nie sú správne.


Otázka z 07. 08. 2019 bola zodpovedaná dňa 07. 08. 2019

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu srdcovocievny