Otázka:

Aké skratky pracovných dní máme použiť pri uvádzaní otváracieho času? Po-Pia 08:00 – 16:00 PO-PIA... Po-pia... po-pia...

Heslá:

skratky dní

Odpoveď:

Existuje viacero spôsobov skracovania názvov dní v týždni. Z tých, čo uvádzate, možno použiť zápis Po – Pia 8.00 – 16.00, Po – pia 8.00 – 16.00 a PO – PIA 8.00 – 16.00.

Skratkami názvov dní v týždni sa zaoberal L. Dvonč v príspevku Skratky pomenovania dní v časopise Kultúra slova (1993, č. 9 – 10, s. 307 – 309), ktorý je sprístupnený na stránke nášho ústavu www. juls.savba.sk/ediela/ks.

Pre úplnosť dodávame, že medzi jednotlivými skratkami dní aj medzi hodinami sa píše pomlčka s medzerami po oboch stranách, nie spojovník bez medzier.


Otázka z 07. 08. 2019 bola zodpovedaná dňa 07. 08. 2019

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu skratky dní