Otázka:

Je slovo zoponuje v spojení projekt sa zoponuje spisovné?

Heslá:

zoponovať

Odpoveď:

Sloveso zoponovať vo význame „posúdiť vedeckú alebo odbornú prácu“ súčasné slovníky nezachytávajú. Ide o nové slovo, ktoré je utvorené v súlade so slovotvornými zásadami slovenčiny. Vzniklo zo základového nedokonavého slovesa oponovať pridaním predpony z-, ktorá tu má perfektivizačnú funkciu, čím sa sloveso zoponovať stáva dokonavým náprotivkom slovesa oponovať. Takto vznikli napr. slovesá zoperovať (od nedokonavého slovesa operovať), zúradovať (od úradovať), zopakovať (od opakovať).


Otázka z 07. 08. 2019 bola zodpovedaná dňa 07. 08. 2019

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu zoponovať