Otázka:

Existuje slovo prestúpivší? Vyskytuje sa v zozname farníkov z roku 1913, ktorí zmenili vierovyznanie.

Heslá:

prestúpivší

Odpoveď:

Slovo prestúpivší je tvar činného príčastia minulého od slovesa prestúpiť. Takéto tvary sú v súčasnosti na ústupe, v zozname farníkov z roku 1913, ktorí prestúpili na inú vieru, však vhodne nahrádza túto opisnú formuláciu.


Otázka z 07. 08. 2019 bola zodpovedaná dňa 07. 08. 2019

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu prestúpivší