Otázka:

Je sloveso preplácať vo vete Poisťovňa prepláca náklady na liečbu správne?

Heslá:

preplácať, hradiť, refundovať

Odpoveď:

Sloveso preplácať má význam „platiť viac, ako je bežné, náležité“. V danom prípade ide o poskytovanie peňažnej úhrady. Tento význam vyjadruje sloveso hradiť – Poisťovňa hradí náklady na liečbu. Vo význame „nahrádzať sumu, ktorú už predtým zaplatil niekto iný“ možno použiť aj slovesá vracať, refundovať: Poisťovňa vracia náklady na liečbu. – Poisťovňa hradí náklady na liečbu. – Poisťovňa refunduje náklady na liečbu.


Otázka z 07. 08. 2019 bola zodpovedaná dňa 07. 08. 2019

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu preplácať